Tjenester

Vi i Sky-View kan tilby alt innen luftfotografering for privatmarkedet og næringslivet. Vi skreddersyr løsninger etter kundens behov og leverer et ferdigstilt produkt.

Bolig & Eiendom

Luftfotografi av bolig og eiendom er viktig for salg og markedsføring, samt at det gir et helhetlig bilde av eiendommen og dens utviklingsmuligheter. Ved oppføring av bolig/utvikling av eiendom kan prosessen dokumenteres fra start til slutt.

DCIM100MEDIA

Vi kan tilby:

Stillbilde fra luften
Progresjon (timelapse)
Simulering av utsikt og omgivelsene rundt
Utvikling av eiendom

Industri & Næringsliv

Luftfotografi av industriområder og næringslokaler skaper oversikt og mulighet for videreutvikling og effektivisering av drift. Potensielle kjøpere og investorer evner også bedre innblikkk i muligheter eiendommen disponerer. Ved oppføring av næringslokaler/utvikling av industriområder, kan prosessen dokumenteres fra start til slutt.

DCIM100MEDIA

Vi kan tilby:

Stillbilde, full oversikt fra luften
Progresjon (timelapse)
Utvikling av industriområdet
simulering av utsikt

Salg & markedsføring

Luftfotografi av et utviklingsområde åpner for økt effektiv planlegging. Med full oversikt over området er det lettere å se mulighetene for utvikling. Entreprenører, boligbyggerlag og bedrifter kan planlegge utvikling og utbygging, samt dokumentere prosjekter og bruke dem ved salg og markedsføring.

DCIM100MEDIA

Vi kan tilby:

Stillbilde, full oversikt
Progresjon (timelapse)
Utvikling av eiendom/tomt/område
omgivelsene rundt og simulering av utsikt

Oversikt & utvikling

Vi kommer til hvor som helst, og kan fotografere fra helt nye vinkler og perspektiver en det som tidligere var mulig. Ved hjelp av den nye RPAS teknologien utføres oppdragene nå med redusert risiko, hurtigere utførelse og til en rimelig pris. Omfanget rundt operasjonene er også lavere i forhold til tidligere. Flyfotografi er i dag et tilbud til både privatpersoner og bedrifter på grunn av redusert omfang, kostnader og utgifter. Aviser, blader og kommersielle mediabedrifter kan bruke oss til flyfotografering av parker, attraksjoner og fassiliteter på lik linje med privatpersoner som gjerne ønsker et flyfotografi av sin fritidsbolig/tomt.

DCIM100MEDIA

Vi kan tilby:

Stillbilde oversikt/detaljert
Omgivelsene
Nærhet
Simulering av utsikt

Reklamer