Regelverk

Sky-View har driftstillatelse fra Luftfartstilsynet til å utføre VLOS-operasjoner (Visual Line Of Sight). Bruk av ubemannede luftfartøy til komersielle formål er per i dag regulert av luftfartsloven.
Sky-View er medlem av UAS Norway organisasjonen. UAS Norway har til hensikt å representere UAS aktiviteten i Norge.
Alle operasjoner som utføres av Sky-View er dekket av 3. parts forsikring gjennom forsikringsselskapet W.R Berkley Insurance Norway.

LT UAS W

Reklamer